แท่นตัดไฟเบอร์ MAKITA มอเตอร์ช็อต!!!

แท่นตัดไฟเบอร์ MAKITA มอเตอร์ช็อต!!!

เครื่องช็อต เครื่องดับ วิธีเช็คด้วยตัวเองอย่างแรกต้องเช็คที่ไหนก่อน ซ่อมตรงไหนดี หรือวิธีแก้ไขจากส่วนไหนบ้าง ตามผมมาได้เลย

Read more