วิธีใช้ กาพ่นสี และการทำความสะอาดหลังใช้งานเสร็จ

1

กาพ่นสีที่ใช้ในการพ่นสีรถยนต์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นแบบมีลมผสม โดยอาศัยหลักการอัดตัวของอากาศให้ทางเดินผ่านรูลมของกาพ่นสี ทำให้เกิดสูญญากาศขึ้นที่หัวจ่ายสีจึงทำให้สีถูกดูดลงหรือดูดขึ้นและถูกกำลังดันลมตีให้เกิดเป็นฝอยละอองบางๆ เกาะติดบนผิวของชิ้นงาน เทคนิคการใช้กาพ่นสีในการพ่นซ่อมสีรถยนต์มีวิธีการดังนี้ 

วิธีใช้ กาพ่นสี 

เพื่อให้การพ่นสีมีประสิทธิภาพโดยที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้สึกเมื่อยล้า การจับกาพ่นสีจะต้องผ่อนคลายอิริยาบถโดยให้ไหล่และข้อศอกต้องตึงนิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยจับประคองตัวปืน ส่วนนิ้วกลางและนิ้วนางกดไกปืน

การเดินแนว กาพ่นสี 

การเดินแนวของกาพ่นสีมีองค์ประกอบสำคัญในการปฏิบัติเพื่อให้สีมีผลงานที่ออกมาได้คุณภาพที่ดีมี 4 วิธีคือ 

1. ระยะห่างของ กาพ่นสี

ระยะห่างระหว่างกาพ่นสีกับผิวชิ้นงาน ถ้ากาพ่นสีมีระยะห่างที่ใกล้กับผิวของชิ้นงานมากสีที่พ่นออกมายังผิวงานจะมีความหนาของสีมากทำให้เกิดการไหลของตัวเนื้อสีในทางตรงกันข้าม ถ้าระยะห่างของกาพ่นสีอยู่ห่างจากผิวของชิ้นงานมากเกินไปปริมาณสีที่พ่นออกมาจะบาง และกระจายเป็นพื้นที่กว้างผิวสีบนชิ้นงานจะดูหยาบไม่เรียบอย่างไรก็ตาม ระยะห่างระหว่างกาพ่นสีกับผิวชิ้นงานที่เหมาะสมควรมีระยะห่างกัน ประมาณ 100 – 200 มิลลิเมตร และควรปฏิบัติในทำนองเดียวกันโดยให้ระยะห่างเท่าๆ กันตลอดระยะเวลาในการพ่นสีเพื่อให้สีผิวหน้างานดูเรียบและสม่ำเสมอ

กาพ่นสี

วิธีจับใช้งานกาพ่นสี และดูลักษณะการพ่นของสี

2. มุมของ กาพ่นสี

มุมของกาพ่นสีมีส่วนสำคัญเช่นกัน การถือกาพ่นสีจะต้องถือให้เป็นมุมตั้งฉาก (90 องศา) กับผิวงาน ทั้งในขณะพ่นในระดับแนวขนาน แนวตั้งและแนวนอน แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กล่าว จะทำให้สีที่จับบนผิวชิ้นงาน เมื่อพ่นเสร็จอาจมองดูไม่เรียบเช่นเดียวกับตำแหน่งการยืนจะต้องรักษาให้ปืนอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากและขนานกับผิวชิ้นงาน เนื่องจากการเดินแนวของกาพ่นสีจะต้องใช้ไหล่เป็นจุดหมุน ดังนั้นท่ายืนที่ดีและเหมาะสมจะต้องให้โหล่ของมือ ที่จับกาพ่นสีอยู่บริเวณกึ่งกลางด้านหน้าของชิ้นงานที่จะพ่น และแยกปลายเท้าออกจากกัน โดยให้ กว้างกว่าตำแหน่งของไหล่เล็กน้อย และใช้เข่าโยกไปตามจังหวะของการพ่นแทนการใช้แขนเดิน แนวพ่นสีแต่เพียงอย่างเดียว

3. ช่วงความเร็วในการเดิน กาพ่นสี

เป็นความเร็วในการเดินกาพ่นสี ซึ่งโดยทั่วไปการเดินกาพ่นสีจะอยู่ระหว่าง 90 – 120 เซนติเมตร/วินาที ดังนั้นถ้าเดินกาพ่นสีให้ช้า ชั้นของสีจะหนา และสีอาจไหลย้อยได้ แต่ถ้าเดินกาพ่นสีเร็วเกินไปจะทำให้ชั้นสีบางแต่ทั้งนี้เมื่อต้องการ ให้ชิ้นงานมีความสวยงาม จึงควรปฏิบัติตามเทคนิคในการใช้กาพ่นสีให้ถูกวิธีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการจ่ายสี ระยะห่าง และความเร็วของกาพ่นสี

ปริมาณสีที่จ่าย ระยะกาพ่นสี ความเร็วในการพ่นสี
มาก ไกล ธรรมดา
น้อย ไกล ช้า
มาก ใกล้ เร็ว
น้อย ใกล้ ธรรมดา

4. การพ่นสีแบบทับเหลื่อมหรือโอเวอร์แล็ป

จะต้องกดไกปืน พ่นสีให้สีออกจากกาพ่นสีเป็นละอองสีกระจายลงจับเกาะบริเวณขอบด้านบนและด้านล่างของชิ้นงาน ซึ่งจะมีปริมาณที่น้อยกว่าบริเวณตรงกลางของแถบสี จากสาเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องพ่นสีให้กระจายตัว มีความหนาที่เท่ากันทั้งชิ้นงานตามต้องการ ดังนั้นระยะการพ่นสีให้สีที่เหลื่อมทับกัน หรือโอเวอร์แล็ป (Over Lap) คือประมาณ 1/2 หรือ 50 เปอร์เซ็นต์ กับ 2/3 ของความกว้างของความกว้างของแถบสี อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือ ต้องรักษาทิศทางในการพ่นสีให้ได้ระดับที่เที่ยงตรง บริเวณ ส่วนที่เหลื่อมทับกันจะต้องได้ระดับสม่ำเสมอ นอกจากนี้ตำแหน่งของการยืนในขณะพ่นสีลงด้านล่างจะต้องค่อยๆ ย่อตัวลง เพื่อให้กาพ่นสีตั้งฉากกับผิวของชิ้นงาน

การทำความสะอาด กาพ่นสี 

ภายหลังจากใช้งานกาพ่นสีแล้ว จำเป็นจะต้องทำความสะอาดทุกครั้ง เพื่อไม่ให้สีแห้งและ แข็งตัวเกิดการอุดตันขึ้นภายในหัวจ่ายและท่อทางเดินของกาพ่นสี ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถใช้ เป็นพ่นสีได้อีก หรือถ้าทำความสะอาดที่ผิดวิธีก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานของกาพ่นสีต่ำหรือทำให้รั่วออกได้ ดังนั้นเพื่อให้การทำความสะอาดกาพ่นสีปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี จึงควรปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ขั้นตอนต่อไปนี้ 

กาพ่นสี

ขั้นตอนทำความสะอาด

 • เมื่อเสร็จสิ้นการพ่นสี ให้เอาสีที่เหลืออยู่ภายในถ้วยสีออกให้หมด โดยการกดไกปืนเพื่อไล่สีออก
 • ใส่ทินเนอร์ลงในถ้วยสี แล้วกดไกกาพ่นสี ล้างสีออกหลายๆ ครั้ง 
 • ใช้ผ้าสะอาดอดที่หัวปืน และกดไกกาพ่นสี โดยให้กำลังดันลมดันทินเนอร์ที่อยู่ภายใน 
 • ถ้วยสีไหลกลับไปกลับมาภายในตัวปืน 
 • ใช้แปรงล้างทำความสะอาดถ้วยสี
 • ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งทินเนอร์ไล่สีออกจนกาพ่นสีสะอาด จากนั้นใช้แปรงล้างทำความสะอาดถ้วยสีและภายนอกตัวกาพ่นสีอีกครั้ง
 • ถอดหัวปืนออก
 • ใช้แปรงและทินเนอร์ทำความสะอาดปลายเข็มอีกครั้งจนสะอาด
 • เมื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนของกาพ่นสีจนสะอาด

ข้อควรจำ

 • อย่าใช้แปรงลวด เข็ม หรือลวดทำความสะอาดหัวปืน 
 • ถ้าสีแห้งจะทำให้ล้างออกยาก ควรนำหัวปืนแช่ไว้ในทินเนอร์จนกว่าสีที่แห้งจะอ่อนตัวลง
 • ไม่ควรแช่ตัวกาพ่นสีลงในทินเนอร์ เพราะจะทำให้ซีลและจาระบีที่อยู่ในตัวกาพ่นสีเกิด 
 • การเสียหายได้ 
 • ภายหลังจากล้างกาพ่นสี ควรใส่ทินเนอร์ไว้ในถ้วยสีเล็กน้อย เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิด 
 • การอุดตันของท่อทางเดินสี 

เช็คราคา กาพ่นสี ได้ทุกรุ่นที่นี่

About author

Smile

"ถ้าไม่คิดจะเริ่ม ก็เหมือนเดิมทั้งชีวิต" "ไม่มีอะไรยากกว่าความสามารถ ถ้าไม่คิดที่จะเรียนรู้"

Your email address will not be published. Required fields are marked *