เครื่องขัดกระดาษทราย แบบไหนเหมาะกับคุณ

0

เครื่องขัดกระดาษทรายชนิดมือถือที่นิยมใช้แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน (Portable Belt Sander) และเครื่องขัดกระดาษทรายขัดผิวละเอียด (Portable Finishing Sander) 

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายสําหรับขัดเพื่อ ปรับระดับผิวไม้ชั้นแรก (ขัดหยาบ) ลักษณะงานขัดจะขัดผิวงานที่มีหน้ากว้างๆ การเรียกขนาดของเครื่องขัดจะเรียกตามความกว้างของกระดาษทรายและความยาวรอบวง เช่น เครื่องขัด กระดาษทรายสายพานขนาด 3 x 24 นิ้ว และ 4 x 36 นิ้ว หมายถึงกระดาษทรายสายพาน กว้าง 3 นิ้ว มีความยาวรอบวง 24 นิ้ว เป็นต้น

เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

ส่วนประกอบ เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

เป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้ มอเตอร์ขับลูกกลิ้งที่ติดตั้งอยู่ใต้ด้ามจับ ระหว่างลูกกลิ้งขับและลูกกลิ้งหน้าจะติดตั้งแท่นรองรับกระดาษทรายอยู่ด้านข้างของเครื่องจะมีคันโยกสําหรับเลื่อนลูกกลิ้งหน้าและปุ่ม ปรับการบังคับการเคลื่อนที่กระดาษทราย

วิธีการใช้ เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน

 1. จับยึดชิ้นงานให้แน่น 
 2. จับเครื่องด้วยมือทั้งสองข้างให้แน่น เปิดสวิตช์เครื่องขัด รอจนเครื่องหมุนเต็มที่ก่อน
 3. วางเครื่องขัดลงบนผิวไม้ ต้องพยายามดึงเครื่องขัดไว้ ให้เคลื่อนที่อยู่บนผิวงานที่ จะขัดเท่านั้น 
 4. ควรใช้เครื่องขัดขัดผิวไม้ทางด้านขวาง เสี้ยนไม้ก่อน แล้วจึงกลับมาขัดตามแนวขนานเสี้ยนไม้
 5. ขณะขัดกระดาษทราย ควรสังเกตว่าผิวไม้เรียบและสม่ําเสมอได้ระดับแล้ว จึงยกตัวเครื่องขัดขึ้นจากผิวไม้ แล้วจึงปิดสวิสต์เครื่องขัด

ข้อควรระวัง ไม่ควรปล่อยให้เครื่องขัดไม้อยู่กับที่ เพราะจะทําให้ผิวไม้สึกมากกว่าบริเวณอื่น 

เครื่องขัดกระดาษทราย

ดึงคันโยกเพื่อปลดล็อคใบเลื่อยสายพาน

เครื่องขัดกระดาษทราย

ใส่กระดาษทรายสายพานลงเครื่องขัดกระดาษทรายและปลดปลดล็อค

การเปลี่ยน กระดาษทรายสายพาน

เมื่อใช้งานเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานไป ระยะหนึ่ง กระดาษทรายอาจจะเสื่อมสภาพ หรือรอยต่ออาจขาดออกจากกันได้ จึงต้องเปลี่ยน กระดาษทรายแผ่นใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ต้องแน่ใจว่าไม่ได้เสียบปลั้กไฟฟ้า และสวิตช์เครื่องขัดอยู่ในตําแหน่งปิด 
 2. ดึงคันโยกที่ด้านข้างเครื่อง เพื่อให้ลูกกลิ้งหน้าเลื่อนเข้า
 3. นํากระดาษทรายสายพานเดิมออกจากเครื่องขัด 
 4. นํากระดาษทรายสายพานใหม่เข้า โดยต้องสังเกตทิศทางลูกศรที่ด้านในของกระดาษ ทราย ให้ตรงกันกับทิศทางลูกศรของเครื่อง
 5. ปลดคันโยก ปล่อยลูกกลิ้งเลื่อนกลับที่เดิม ซึ่งจะทําให้กระดาษทรายสายพานตึง พอดีกับลูกกลิ้งทั้งสอง
 6. ทดสอบว่ากระดาษทรายจะเคลื่อนที่อยู่บนลูกกลิ้งทั้งสอง โดยหงายเครื่องขัดขึ้น แล้วลองเปิดสวิตช์เครื่องเพื่อให้กระดาษทรายสายพานหมุน ถ้ากระดาษทรายสายพานเลื่อน ออกจากลูกกลิ้ง ให้ปรับที่ปุ่มปรับระดับลูกกลิ้งที่ด้านข้างเครื่องขัด จนกว่ากระดาษทราย สายพานจะเคลื่อนที่อยู่บนลูกกลิ้งโดยไม่เลื่อนออก 
เครื่องขัดกระดาษทราย

ปลด ปลดล็อคสำหรับเปลี่ยนใบเลื่อยสายพาน

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน 

 1. สวมแว่นตานิรภัย และฝ้าปิดจมูก (ที่กรองฝุ่น) ในขณะปฏิบัติงาน 
 2. จับเครื่องด้วยมือทั้งสองข้างให้มั่นคงก่อนเปิดสวิตช์ที่ด้ามจับ 
 3. ขณะใช้เครื่องขัดต้องระมัดระวังไม่ให้สายไฟฟ้าสัมผัสกับหน้ากระดาษทราย
 4. ต้องใส่ถุงเก็บฝุ่นกับช่องส่งฝุ่นตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 5. ต้องยกเครื่องขัดขึ้นจากผิวไม้ทุกครั้งจึงจะปิดสวิตช์เครื่อง 

เครื่องขัดกระดาษทราย ชนิดขัดผิวละเอียด (เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น)

เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายชนิดขัดผิวงานละเอียด ขัดผิวงานที่หยาบ หรือขัดผิวไม้หลังจากการไส และการขัดกระดาษทรายหยาบมาแล้ว ขนาดของเครื่องขัดชนิดนี้เรียกกันตามความกว้างของหน้าแผ่นขัดซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น เครื่องขัดขนาด 3″ หรือขนาด 4″ หมายถึง แผ่นขัดกว้าง 3” หรือ แผ่นขัดกว้าง 4″ เป็นต้น

เครื่องขัดกระดาษทราย

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสั่น

ส่วนประกอบ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสั่น 

ประกอบด้วยด้ามจับที่อยู่ส่วนบน แผ่นขัดอยู่ด้านล่างของเครื่องซึ่งจะเคลื่อนที่ด้วยลักษณะการหมุนวน (สั้น) โดยการส่งกําลังขับจากมอเตอร์ที่อยู่ด้านบนของแผ่นขัด ที่ด้านหน้าแผ่นขัดจะติดด้วยฟองน้ําเพื่อ รองแผ่นกระดาษทราย ที่ด้านหลังแผ่นขัดจะมีที่หนีบปลายกระดาษทรายทั้งสองข้าง ด้านหลัง เครื่องจะมีท่อส่งฝุ่นและถุงเก็บฝุ่นเพื่อไม่ให้ฟุ้งกระจายขณะปฏิบัติงาน 

วิธีการใช้ เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสั่น 

เครื่องขัดกระดาษทรายชนิดนี้เป็นเครื่องขัดขนาดเล็ก ซึ่งบางครั้งอาจจะใช้มือข้างเดียว จับเครื่องขัดก็ได้ มีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. จับยึดชิ้นงานให้แน่นก่อนด้วยปากกาจับงาน 
 2. จับเครื่องด้วยมือให้มั่นคง แล้วจึงเปิดสวิตช์เครื่อง วางเครื่องขัดลงบนผิวงาน โดยขัดทางด้านขวางเสี้ยนไม้ก่อน ขัดผิวชิ้นงานให้ทั่ว แล้วจึงขัดทางด้านขนานเสี้ยนไม้จนหน้าผิวงานเรียบทั่วกัน

ข้อควรระวัง ไม่ควรออกแรงกดเครื่องขัดมากเกินไป เพราะเครื่องจะทํางานหนักเกิน 

เครื่องขัดกระดาษทราย

จับเครื่องขัดกระดาษทรายให้แน่น และเลือกเบอร์กกระดาษทรายให้เหมาะ

การเปลี่ยนกระดาษทราย แบบสั่น 

 1. ใช้มือกดเปิดที่หนีบกระดาษทรายและนํากระดาษทรายออกจากตัวเครื่องขัด ทั้งด้าน หน้าและด้านหลังเครื่อง 
 2. นํากระดาษทรายที่เตรียมไว้ (ขนาดกระดาษทรายเท่ากับหน้าแผ่นขัด) ใส่เข้ากับที่ หนีบทั้งด้านหน้าและด้านหลังเครื่อง
เครื่องขัดกระดาษทราย

เลือกกระดาษทรายให้เหมาะสมกับงาน

เพิ่มปลอดภัยในการใช้เครื่องขัดกระดาษทราย

 1. สวมแว่นตานิรภัยและผ้าปิดจมูกหรือที่กรองฝุ่น 
 2. จับเครื่องด้วยมือทั้งสองข้างให้มั่นคงก่อนเปิดสวิตช์ที่ด้ามจับ 
 3. ระมัดระวังสายไฟฟ้าไม่ให้สัมผัสกับหน้ากระดาษทราย 
 4. ไม่ควรออกแรงกดเครื่องขัดกับผิวงานมากเกินไป 
 5. ควรต้องจับยึดชิ้นงานให้แน่นก่อนใช้เครื่องขัด 
 6. ต้องยกเครื่องขัดขึ้นจากผิวไม้ก่อน จึงปิดสวิตช์เครื่องขัด

เช็คราคา เครื่องขัดกระดาษทราย ทั้งหมด

About author

Smile

"ถ้าไม่คิดจะเริ่ม ก็เหมือนเดิมทั้งชีวิต" "ไม่มีอะไรยากกว่าความสามารถ ถ้าไม่คิดที่จะเรียนรู้"

Your email address will not be published. Required fields are marked *