ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ปั้มลมเงียบ ที่คุณต้องรู้ก่อนใช้งาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ปั้มลมเงียบ ที่คุณต้องรู้ก่อนใช้งาน

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างมาก หนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญของกระบวนการผลิตหรืองานช่างและในทางอุตสาหกรรมคือปั๊มลม และเมื่อพูดถึงปั้มลมที่ปลอดภัยไม่ก่อมลพิษทางเสียงหนึ่งในนั้นก็คือ ปั้มลมเงียบ หรือปั๊มไร้น้ำมัน(Oil-Free Pumps) ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในบทคาวมนี้เราจะให้ข้อมูลจำเป็น ครอบคลุม และเจาะลึกพื้นฐานการทำงานและการใช้งาน ปั้มลมเงียบ รวมไปถึงความสำคัญ ข้อดี และการเลือกใช้งานแบบไหนให้เหมาะสมที่สุดถ้าพร้อมแล้วตามไปอ่านหัวข้อต่อไปกันเลย ปั้มลมเงียบ หรือปั๊มลมออยฟรี กลายเป็นมาตรฐานสำคัญของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปั้มลมเงียบไม่สร้างมลพิษทางเสียงเมื่อมันทำงานและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปั๊มแบบเดิมชนิดอื่นๆ ปั๊มเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานและได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงเพราะตัวปั๊มไม่ต้องใช้น้ำมันในการทำงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการการปนเปื้อนของน้ำมันที่ออกมากับลม ในบทความ ปั้มลมเงียบ คืออะไร? ก่อนอื่นมาลองทำความเข้าใจกับลักษณะงานว่างานแบบไหนที่มีความต้องการปั้มลมเงียบปั๊มไร้น้ำมัน ด้วยที่ว่าปั๊มแบบเดิมชนิดอื่นส่วนใหญ่อาศัยการหล่อลื่นด้วยน้ำมันเพื่อลดแรงเสียดทานภายในตัวปั๊ม และเพื่อรักษาการทำงานให้มีประสิทธิภาพคงที่ แม้ว่าปั๊มรูปบแบบนี้จะเป็นมาตรฐานของเครื่องปั้มลมเงียบมานานหลายปี แต่ก็มีข้อเสียอยู่บางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดของตัวผลิตภัณฑ์และเช่นการผลิตอาหาร ยา หรือเคมีภัณฑ์  ใช้งานในแท้งก์อัดแก๊สหรืออกซิเจน หรือแท้งเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นต้น การปนเปื้อนของน้ำมันที่อาจเล็ดลอดออกมากับลมอาจจะไปทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเสียหายหรือเสือมคุณค่าลงได้ส่งผลต่อขั้นตอนการผลิตและ การบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น และอาจจะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นี่คือจุดที่ปั้มลมเงียบ/ปั๊มไร้น้ำมันสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขกับปัญหาเหล่านี้ เพราะปั๊มลมเงียบมีสามารถผลิตลมที่มีความสะอาดไม่มีละอองน้ำมันออกมาปนเปื้อน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ปั้มลมเงียบทำงานยังไง? ปั้มลมเงียบ ปั๊มไร้น้ำมัน (Oil-Free Pumps) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างอากาศหรือสูบเคมีภัณฑ์เช่นแก๊ส โดยที่ตัวเครื่องจะไม่มีการใช้น้ำมันในการทำงาน ส่งผลให้ปั้มลมเงียบชนิดนี้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและนิ่ง ส่วนมากได้รับการปรับปรุงในเทคโนโลยีในทุกๆปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ในหลายๆ การทำงาน...

Read more