REVIEW ค้อนปอนด์ด้ามหุ้มไฟเบอร์ PUMPKIN 4 ปอนด์ ที่ช่างเลือก!!

REVIEW ค้อนปอนด์ด้ามหุ้มไฟเบอร์ PUMPKIN 4 ปอนด์ ที่ช่างเลือก!!

ค้อน เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่ช่างหลายคนต้องมี เป็นเครื่องมือที่ใช้ตอก ทุบ หรือทำลายวัตถุต่างๆ ค้อนมีการออกแบบหลายประเภทและรูปร่างการใช้งานที่ต่างกันไป อาจแบ่งส่วนประกอบใหญ่ๆได้ 2 ส่วน คือหัวค้อนและด้ามจับ หัวค้อน เป็นส่วนที่มีรูปร่างลักษณะการใช้งานต่างกันไปและมีวัสดุที่หลากหลาย ด้ามจับ คือส่วนที่ป้องกันแรงสะท้อนกลับของค้อน ทำให้การออกแบบด้ามจับให้นุ่มละป้องกันแรงสะท้อนได้ น้ำหนักของค้อนก็ต่างกันไปตามวัสดุที่นำมาใช้ผลิตค้อน โดยน้ำหนักส่วนมากของค้อนจะอยู่ส่วนหัวค้อน และค้อนมีหลายประเภทแบ่งตามการใช้งาน ไม่ว่าเป็น ค้อนหงอน ค้อนหัวกลม ค้อนปอนด์ ค้อนไม้ค้อนยาง ค้อนเดินสายไฟหรือค้อนช่างไฟฟ้า และค้อนพลาสติก ค้อนแต่ละประเภทต่างถูกออกแบบให้ใช้งานตามความเหมาะสม ไม่ควรใช้ค้อนผิดประเภท สามารถเช็คราคา ค้อน อื่นๆได้ ค้อนปอนด์ PUMPKIN 4 ปอนด์ ด้ามหุ้มไฟเบอร์ เป็นค้อนที่ได้รับการออกแบบภายใต้ยี่ห้อแบรนด์ Pumpkin ที่เป็นเอกลักษณ์โดยใช้สี ส้ม ดำ นำเข้าจากประเทศเยอรมันและได้รับมาตรฐาน DIN ของเยอรมันอีกด้วย ค้อนปอนด์ เป็นค้อนที่ใช้สำหรับงานหนัก ทำลายหรือทุบกำแพงเป็นต้น มีลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยม ค้อนปอนด์ PUMPKIN มีขนาดตั้งแต่...

Read more