วิธีใช้ ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอล ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีใช้ ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอล ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีใช้ ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอล ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ดิจิตอล ไมโครมิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดระยะทางเล็กๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 นิ้ว (0 ถึง 25.4 มิลลิเมตร) หากต้องการใช้ไมโครมิเตอร์แบบดิจิทัล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครมิเตอร์สะอาดและอยู่ในสภาพดี ตั้งค่าไมโครมิเตอร์ให้อยู่ในช่วงการวัดที่ถูกต้อง ไมโครมิเตอร์บางรุ่นมีสวิตช์ช่วงที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกช่วงที่เหมาะสมได้ วางวัตถุที่จะวัดระหว่างแกนหมุนและทั่งของไมโครมิเตอร์ แกนหมุนเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ของไมโครมิเตอร์ และทั่งเป็นส่วนที่อยู่กับที่ ปิดไมโครมิเตอร์โดยหมุนปลอกนิ้ว (ส่วนที่คุณจับด้วยมือ) จนกระทั่งสัมผัสกับวัตถุ อ่านการวัดบนจอแสดงผลดิจิตอล หน้าจอจะแสดงการวัดเป็นหน่วยหนึ่งในพันของนิ้วหรือหนึ่งในร้อยของมิลลิเมตร ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับการวัดเพิ่มเติม ตามความจำเป็น เมื่อคุณใช้ไมโครมิเตอร์เสร็จแล้ว อย่าลืมเก็บไว้ในที่แห้งและสะอาด 5 ข้อควรรู้ก่อนใช้งานดิจิตอลไมโครมิเตอร์ ไมโครมิเตอร์ แบบดิจิทัลโดยทั่วไปมีความละเอียด 0.0001 นิ้ว (0.0025 มม.) ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแน่ใจว่าวัตถุที่กำลังวัดอยู่ภายในช่วงของไมโครมิเตอร์ และไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ทั่งและสปินเดิลที่ถูกต้องสำหรับการวัด ทั่งและสปินเดิลที่แตกต่างกันใช้สำหรับวัดวัตถุประเภทต่างๆ (เช่น พื้นผิวเรียบ พื้นผิวกลม รูปร่างไม่สม่ำเสมอ) รักษาความสะอาดของไมโครมิเตอร์และปราศจากเศษผงเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดถูกต้อง...

Read more