มอเตอร์บัสเลส vs มอเตอร์แปรงถ่าน

มอเตอร์บัสเลส vs มอเตอร์แปรงถ่าน

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน หรือมอเตอร์บัสเลส VS มอเตอร์แปรงถ่าน หลายคนที่มองหาสว่านต่างๆ ตามร้านขายเครื่องมือสินค้า มักมีสว่านให้เลือก สว่านไฟฟ้า หรือสว่านไร้สาย ส่วนใหญ่แต่เมื่อพูดถึงมอเตอร์ที่ใช้กับสว่าน ยังมีแยกได้ไปอีก 2 แบบที่สำคัญ คือมอเตอร์มีแปรง และมอเตอร์ไร้แปรงถ่าย มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน หรือมอเตอร์บัสเลส (Brushless) คือ มอเตอร์ไม่มีแปรงถ่าน ที่สัมผัสกับขั้วไฟฟ้าโรเตอร์และสเตเตอร์ที่ทำให้เกิดความเสียดสีของแปรงถ่านและขั้วไฟฟ้า แต่ไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังขดลวดที่มอเตอร์ได้โดยตรง ให้เกิดขั้วแม่เหล็กตรงกลางขั้วแม่เหล็กเกิดการหมุน การหมุนแบบนี้ทำให้ไม่เกิดประกายไฟ หรือความร้อนสะสม ทำให้มอเตอร์ไร้แปรงถ่ายหรือมอเตอร์บัสเลส ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน และความเสียหาที่เกิดกับมอเตอร์มีน้อย แรงบิดที่ได้จากมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน หรือมอเตอร์บัสเลส สูงกว่าแรงบิดของมอเตอร์แปรงถ่านในขนาดที่เท่ากัน 

Read more