ตลับเมตร

9

   ตลับเมตร

ตลับเมตร เป็นเครื่องมือพื้นฐานของ เครื่องมือช่าง คือเครื่องมือที่ใช้วัดขนาด ระยะต่างๆของชิ้นงาน ตลับเมตรถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์แรกๆ ที่ใช้วัดระยะหรือขนาดได้ อีกทั้งเป็นต้นแบบของเครื่องมือที่คิดค้นขึ้นมาในปัจจุบันอีกมาก ไม่ว่า ตลับเมตรเลเซอร์ ล้อวัดระยะ หรือ เทปวัดระยะ แต่ตลับเมตรก็ยังได้รับความนิยมตลอดมา ในหลายยี่ห้อที่ผลิตได้มีการพัฒนาตลับเมตรให้มีความสะดวกต่อผู้ใช้งานเรื่อยๆ การออกแบบแต่ละยี่ห้อก็ต่างกันออกไป รูปลักษณ์ภายนอก การใช้งาน หรือรายละเอียดของเทปตลับเมตร ตัวเลขที่บอกระยะการวัดบางยี่ห้อเริ่มการวัดจากตัวเลข 0 และอีกยี่ห้อเริ่มจากตัวเลข 1 ส่วนใหญ่ที่พบเห็นในปัจจุบันเริ่มจากตัวเลข 1แต่ก็มีบางยี่ย้อที่ยังเริ่มจากตัวเลข 0 ช่างอาชีพหรือบุคคลทั่วไปที่คงรู้วิธีอ่านค่าเบื้องต้นของ ตลับเมตรไปแล้ว เพราะถือว่าเป็นพื้นฐานที่คนส่วนมากรู้และบางคนอยากศึกษาเกี่ยวกับ ตลับเมตร สัญลักษณ์ หรือองค์ประกอบที่เรียกกัน

ตลับเมตรภาษาอังกฤษ

ตลับเมตร ภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะใช้คำว่า Tape measure แต่ก็มีอีกบางเว็บไซต์ที่ยังใช้คำว่า Steel Tape ที่มีความหมายในภาษาไทยว่า เทปวัดนั้นเอง
ดู ตลับเมตร เพิ่มเติม

ตลับเมตร

ตลับเมตร

เครื่องมือที่ใช้วัดระยะ มีหลายประเภทแบ่งตามการใช้งานได้ 3 ประเภท คือ

ตลับเมตร เลเซอร์ (Laser Distance Meter)

ตลับเมตรเลเซอร์หรือเครื่องวัดระยะด้วยแสงเเซอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ การทำงานเบื้องต้นของตลับเมตรเลเซอร์หรือเครื่องวัดระยะด้วยแสงเเซอร์ จะใช้เลเซอร์เป็นตัววัดขนาด โดยยิ่งเลเซอร์ให้ปลายเลเซอร์อยู่ตำแหน่งที่เราต้องการและหัวเลเซอร์อยู่อีกตำแหน่ง เลเซอร์ที่โดนปล่อยไปนั้นจะคำนวณระยะทางให้ และแสดงบนหน้าจอLED ถึงระยะที่เราวัด การวัดระยะด้วยตลับเมตรเวเซอร์เป็นการวัดแบบเส้นตรง ไม่ต้องพึ่งตัวกลางในการยิงเลเซอร์ ทำให้มีความาสะดวกในการใช้งาน มีความแม่นยำสูง ลลดการใช้แรงงานคน จึงเหมาะในการวัดผนัง ความสูงของเพดาน หรือวัดขนาดภายในอาคาร บ้าน แต่ตลับเมตรเลเซอร์หรือเครื่องวัดระยะด้วยแสงเเซอร์ มีข้อจำกัดในการวัดคือ มีความระยะที่จำกัดของเลเซอร์ แสงที่มากเกินไปทำให้การวัดระยะไกลของเลเซอร์มีจำกัดมากขึ้นและมองไม่เห็นแสงเลเซอร์ที่ยิงออกไป และพื้นผิวที่สะท้อนตำแหน่งการยิง อาจมีการหักเหของวัตถุได้ทำให้ระยะที่ทำการวัดไม่แม่นยำ 

ล้อวัดระยะ (Distance Measuring Wheel)

เป็นล้อวัดระยะ ที่เคลื่อนที่โดยการเข็นหรือดันไปข้างหน้า เมื่อเข็นไปข้างหน้าค่าระยะทางจะถูกบันทึกอัตโนมัติและเมื่อเข็นถอยหลังค่าที่มีก้จะลดลงตามการเข็นถอยหลัง ล้อวัดระยะใช้งานง่าย ไม่มีความซับซ้อนของเครื่อง สามารถใช้งานได้ทั้งแนวราบ แนวโค้งหรือแนวดิ่ง เหมาะกับวิศวกร หรือวัดระยะทำถนน แต่ข้อจำกัดของล้อวัดระยะ ต้องใช้คนในการเข็นล้อ

เทปวัดระยะ (Steel Tape)

เป็นเทปวัดที่ใช้ส่วนมากในการวัดพื้นที่ เช่น วัดพื้นที่ในการสำรวจต่างๆ เทปวัดระยะทำจากวัสดุหลายอย่าง ทำด้วยผ้า โลหะ หรือ โซ่ เหมาะกับการใช้งานแบบสำรวจพื้นที่หรือวัดพื้นที่ไกลแบบในป่า หรือถ้ำ


องค์ประกอบ ตลับเมตร

องค์ประกอบตลับเมตร

องค์ประกอบตลับเมตร

ส่วนประกอบ

 • เคสกันกระแทก (Case)
  เคสเป็นเหมือนบ้านสำหรับเทปที่ทุกอย่างดูดีและอบอุ่น รุ่นที่ทนทานที่สุดทำจากโลหะในขณะที่พลาสติกมีราคาย่อมเยากว่า เป็นโครงตลับเมตรที่ใช้ในการประกอบ อาจผลิตจากพลาสติกหรือเหล็กแต่ในปัจจุบัน มีการใช้พลาสติกมาผลิตมากที่สุดและนำยางมาใช้กับพลาสติกเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
 • ความยาวเทป (CaseLength)
  ขนาดความยาวเทปมีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่2 – 10 เมตร การเลือกขนาดก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อที่เหมาะกับขนาดความยาวเท่าไหร่ โดยจะมีตัวเลขบอกความยาวเทปที่ด้านข้างตลับเมตรและหลังตลับเมตรหน่อยที่บอกเป็นเมตรและฟุต โดยเทปตลับเมตรแต่ละยี่ห้อจะมีดีไซน์ที่ต่างกันเช่น บางยี่ห้อเทปสามารถยืดยาวได้สูงถึง 2 เมตรขึ้นไป หรือบางยี่ห้อเทปสามารถบิดงอให้ได้ตามรูปแบบชิ้นงาน เข้ามุมต่างได้ง่าย
 • ปุ่มเลื่อนล็อค (Thumb Lock)
  เป็นปุ่มที่สามารถเลื่อนเพื่อล็อคเทปตลับเมตรได้ และปลดความยาวเทปได้อย่างง่ายดาย
 • เทป (Blade/Tape)
  เทปหรือที่เรียกว่าใบมีดคือสิ่งที่คุณใช้ในการวัดของคุณ เทปส่วนใหญ่มีหน่วยอิมพีเรียล (นิ้ว) ที่แถวบนสุดและหน่วยเมตริก (เซนติเมตร) ที่ด้านล่าง คือส่วนที่ใช้บอกตัวเลขของชิ้นงานที่วัด โดยเทปส่วนใหญ่จะมีขนาดที่บอกเป็นหน่วย เซนติเมตร นิ้ว และฟุตเป็นหลัก วัสดุที่นำมาใช้เป็นเทปก็มีหลายหลายแล้วแต่ยี่ห้อที่นำมาใช้ผลิต
 • ตะขอเกี่ยว (Hook)
  เป็นตะขอที่ใช้เกี่ยวกับชิ้นงาน มีลักษณะทำจากเหล็ก แข็งแรง การออกแบบตะขอเกี่ยวนั้นจะมีลักษณะที่ต่างกันออกไปตามแต่ละยี่ห้อ
 • ช่องเกี่ยวตะปู (Hook Slot)
  เป็นช่องที่สำหรับเกี่ยวกับตะปูหรือสกรูขณะทำการวัดระยะได้ง่ายขึ้น
 • ตัวหนีบเข็มขัด (Belt Clip)
  เป็นส่วนที่หนีบตลลับเมตรกับเข็มขัดได้ เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และป้องกันการหายหรืออุบัติเหตุที่อาจะเกิดขึ้น ขณะทำงาน
 • แม่เหล็กที่ตะขอเกี่ยว
  เป็นส่วนที่พัฒนาให้แม่เหล็กติดกับเหล็กได้ ช่วยในการวัด

สัญลักษณ์บน ตลับเมตร

สัญลักษณ์บนตลับเมตร

สัญลักษณ์บนตลับเมตร

สัญลักษณ์บนตลับเมตร

สัญลักษณ์บนตลับเมตร

 • ความยาวเทป
  บอกถึงความยาวของเทปทั้งหมดเป็นหน่วย ฟุตและเมตร
 • เครื่องหมาย CE
  เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการรับรองจากประเทศในยุโรป
 • ปีที่ผลิต
  สัญลักษณ์แสดงถึงปีที่ผลิต โดยใช้ตัวย่อของปี ค.ศ.
 • เลขโรมัน
  เป็นสัญลักษณ์เลขโรมัน ที่หมายถึงความแม่นยำในการวัดของตลับเมตรนั้นๆ จะมีตั้งแต่ I, II และIII โดยจะเรียงความแม่นยำจากมากลงมาน้อย นั้นคือ III เป็นตลับเมตรที่มีความแม่นยำต่ำสุด และเทปส่วนในจะมีสัญลัษณ์เลขโรมัน IและII เป็นส่วนมาก
 • ตลับเมตรทนความร้อน
  แสดงถึงความร้อนที่ตลับเมตรทนได้หน่วยอุณหภูมิเป็น องศาเซลลเซียล
 • แบล็ค ไดม่อน
  จะสังเกตเห็นว่ามีสัญลักษณ์คล้าย สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือแบล็ค ไดม่อน จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์นี้จะอยู่ที่ 19 นิ้วเลล็กน้อย หมายความว่ามีไว้สำหรับคนทำงานก่อสร้างเป็นเครื่องหมายระยะห่างของโครงสร้างหลังคา
สัญลักษณ์แบล็ค ไดม่อน

สัญลักษณ์แบล็ค ไดม่อน

 • เขาบนตะขอเกี่ยว
  เป็นเขาที่ช่วยเกี่ยวชิ้นงาน ง่ายต่อการวัด สามารถเกี่ยวชิ้นงานจากด้านใดชิ้นงานได้เลย
 • ช่องสำหรับใส่ดินสอ
  เทปวัดส่วนใหญ่มีขอบหยัก คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อขีดข่วนบนพื้นผิวหากคุณไม่มีดินสอสะดวก เป็นช่องสำหรับใช้ดินสอช่วยในการประคองดินสอให้เป็นฉากมากขึ้นเพิ่มทำเครื่องหมาย
ช่องเกี่ยวตะปูและใส่ดินสอ

ช่องเกี่ยวตะปูและใส่ดินสอ


วิธีดู ตลับเมตร

การอ่านค่าตลับเมตรมีสิ่งที่ควรรู้คือหน่วยเมกตริกแลละอิมพิเรียล นั้นก็คือหน่วยเซนติเมตรและหน่วยนิ้ว การอ่านค่าตลับเมตรจำเป็นต้องจำขนาดเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ จึงจะง่ายต่อการทำงาน

อ่านค่าตลับเมตร

อ่านค่าตลับเมตร

10 มิลลลิเมตร = 1 เซนติเมตร
2.54 เซนติเมตร = 1 นิ้ว
30เซนติมเตร หรือ 12 นิ้ว = 1ฟุต
12 นิ้ว = 1 ฟุต 100
เซนติเมตร = 1 เมตร
2/16 = 1/8 นิ้ว
4/16 = 1/4 นิ้ว
8/16 = 1/2 นิ้ว
10/16 = 5/8 นิ้ว
12/16 = 3/4 นิ้ว
14/16 = 7/8 นิ้ว
16/16 = 1 นิ้ว


ตลับเมตร ฮวงจุ้ย 

คือตลับเมตรที่บอกระยะเป็นตัวเลขที่มงคล เสริมดวงการเงิน บารมี ความรัก หรือเสริมดวงต่างๆ โดยเทปตลับเมตรบอกขนาดเป็นหน่วยเซนติเมตร และหน่วยนิ้ว อีกทั้งยังมีตัวหนัลสือจีนหรือภาษาไทยที่บอกถึงมงคลต่างๆ ในช่อง 


วิธี วัด ที่ดิน ด้วย ตลับเมตร

การวัดที่ดินด้วย ตลับเมตร เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดที่ใกล้ตัวแล้วง่ายที่สุด เพราะเป็นเครื่องมือที่หาได้ง่าย ใช้งานก็ง่าย สิ่งที่ควรรู้ก่อนคิดคำนวณ ที่ดินคือ ตารางวา (ตร.ว.) และตารางเมตร (ตร.ม.)
ตารางวา (ตร.ว.) เป็นมาตราส่วนที่ใช้กับสวน ไร่และตารางเมตร (ตร.ม.) เป็นมาตราส่วนที่ใช้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด

วัดที่ดินด้วยตลับเมตร

วัดที่ดินด้วยตลับเมตร

ตัวอย่าง วัดที่ดิน A ได้กว้างได้ 6 เมตร ยาว25 เมตร (นำกว้าง คูณ ยาว จะเท่ากับ ตารางเมตร) 6×25 = 150 ตารางเมตร
แปลงเป็นตารางวา (1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร) นำ150 หาร4 (150×4=37.5 ตารางวา)

ดังนั้น ที่ดินA มีพื้นที่ 37.5 ตารางวา


ตลับเมตร ราคา เท่าไหร่ ราคาของตลับเมตร ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขนาดของความยาวเทป ยี่ห้อที่เลือก ของแท้หรือของปลอม เหตุผลลต่างๆนี้เป็นปัจจัยหลักของราคาตลลับเมตรสามารถหาตลับเมตรของแท้ได้ที่ iToolmart รับรองว่าเป็นของจริง


ตลับเมตร

ยี่ห้อตลับเมตรยอดนิยม

ตลับเมตร เมื่อพูดถึงหลายท่านคงรู้จัก เพราะมีการใช้งานตลับเมตรมายาวนาน มากกว่า20 ปีที่เรารู้จัก ตลับเมตร แต่หลายๆคนยังคงไม่รู้เกี่ยวกับ ยี่ห้อที่ผลิตตลัเมตรที่มีประวัติมายาวนาน โดยแต่ละยี่ห้อมีการพัฒนา ตลับเมตร ของตนเองยังไง ให้มีประวัติมายาวนาน ควบคู่กับตลับเมตร ตลับเมตรที่ได้รับความนิยมนั้น มีหลายยี่ห้อและลักษณะของรูปร่างตลับเมตรที่ต่างกันออกไป น้ำหนัก วัสดุที่ใช้งานนั้นก็ต่างกันออกไป ความโดดเด่นของตลับเมตรยี่ห้อนั้นๆมีความแแตกต่างและความโดดเด่นกันยังไง

ตลับเมตร stanley

สแตนเลย์ (stanley) เป็นยี่ห้อที่คิดค้น สิ่งประดิษฐ์แรกๆของ ตลับเมตร ที่มีประวัติความเป็นมามากกว่า 50 ปี โดยรุ่นแรกสแตนเลย์ คิดค้นคือขนาด 6 ฟุต หรือ 183 เซนติเมตร แต่ด้วยการไม่หยุดพัฒนา หาวิธีการเพิ่มมากขึ้นของสแตนเลย์ จึงนำเอาสปริงที่สามารถหดกลับและพับม้วนเก็บได้มาใช้กับเทปตลับเมตร ในปี พ.ศ. 2499 จากนั้น พ.ศ.2506 สแตนเลย์ (stanley) ได้จดสิทธิบัตร PowerLock ที่เป็นนวัตกรรมการสไลด์ที่ล็อกและสามารถใช้กับมือข้างเดียวได้ เวลาผ่านไป สิทธิบัตร PowerLock ของสแตนเลย์ (stanley) ก็หมดลงเมื่อ พ.ศ.2513 ทำให้ระบบ PowerLock เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาและต่อยอดได้อย่างอิสระแพร่หลาย แต่เนื่องด้วยการไม่หยุดพัฒนาของ สแตนเลย์ (stanley) ที่นำเอา ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ มาผสมเข้ากับเทปตลับเมตร เพิ่มความทนทาน และยืดอายุการใช้งาน จากขนาดที่เริ่มต้นคิดค้นมาคือ 6 ฟุตได้เพิ่มขนาดมากขึ้นเป็น 8, 10, 12 และ16 ฟุต และปัจจุบันสแตนเลย์ (stanley) มีจำหน่าย ตลับเมตร ภายใต้ยี่ห้อ สแตนเลย์ (stanley) มากกว่า 66 ประเทศ

ตลับเมตร milwaukee

ป็นตลับเมตรที่มีความโดดเด่นโดยใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของ มิลวอกี (milwaukee) คือสี แดง ดำ และขาว เมื่อพ.ศ.2555 ได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับการพิมพ์สองด้านบนเทปตลับเมตร มิลวอกี (milwaukee) ได้นำเอาเทคโนโลยีEXO360 มาใช้กับเทปตลับเมตรให้เทปมีความแข็งแรง ทนต่อการฉีกขาด ทางมิลวอกี (milwaukee) ได้มีขนาดตั้งแแต่ 2 ถึง 14 ฟุต เทปตลับเมตรของมิลวอกี (milwaukee) ได้นำเอาเทคโนโลยี Wide Blade ที่สามารถยืดให้ยาวและตรงที่สุดได้อย่างมั่นใจ

ตลับเมตรจีน

เป็นตลับเมตรที่ผลิตประเทศจีน ประเทศไทยมีการนำเข้าตลับเมตรประเทศจีนมาใช้หลายยี่ห้อ ตลับเมตรจีน เป็นตลับเมตรที่มีความแม่นยำI / II มีการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย เหมือนตลับเมตรทั่วๆไป มีตะขอเกี่ยวที่ได้ออกแบบให้ใช้เกี่ยวชิ้นงานได้

ตรวจสอบราคา ยี่ห้อตลับเมตรยอดนิยม ได้ที่นี่


ตลับเมตร

ความยาวของตลับเมตร ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้!

ตลับเมตร เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการทำงานช่างต่างๆ ช่างทุกสายงานจำเป็นต้องวัดชิ้นงาน อาจพบเห็นอุปกรณ์ที่ช่างนำมาใช้แแทน ตลับเมตร เพื่อวัดชิ้นงาน แต่ตลับเมตรก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นเสมอ ความยาวตลับเมตร เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของตลับเมตร เพราะมันคือการแสดงถึงความสามารถตลับเมตรที่สามารถวัดได้ ความยาวตลับเมตรจึงมีขนาดให้เลือกหลายขนาดเริ่มต้นตั้งแต่ 2 – 10 เมตร ช่างหรือคนที่รู้ว่าต้องเลือกความยาวของตลับเมตรเท่าไหร่ ที่เหมาะสมกับงาน จึงไม่มีปัญหาในด้านนี้ แต่สำคัญช่างมือใหม่หรือคนที่สนใจ เกี่ยวกับตลับเมตร ตลับเมตรยี่ห้อไหนดี ความยาวตลับเมตรที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

ตลับเมตรในตลลาดปัจจุบันมีให้เลือกหลายยี่ห้อ และแต่ละยี่ห้อมีการออกแบบและพัฒนาให้ตลับเมตรยี่ห้อตนเองมีความโดดเด่นและเพิ่มความสะดวกของผู้ใช้งานมากขึ้น มีทั้งยี่ห้อ Milwaukee Stanley Makita และอื่นๆ และยี่ห้อตลับเมตรก็เป็นปัจจัยที่ให้ผู้เลือกตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แต่ความยาวที่กล่าวมาข้างต้น เริ่มตั้งแต่ 2 – 10 เมตร แต่ ความยาวของตลับเมตร ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้! นั้นมีขนาดไหนบ้างไปดูกันเลย!!

ตลับเมตร 10 เมตร

โดยทั่วไปมาตรการของตลับเมตร จะถูกออกแบบมาเพื่อพกพาใส่ได้พอดีกับกระเป๋า ตลับเมตร 10 เมตรจึงเป็นตลับที่ตัวใหญ่ และวัดได้ยาวสูงสุดในตะกูลตลับเมตรขนาดพกพา จึงเป็นที่นิยมของผู้งานที่ต้องการตลับเมตรสปริงคืนกลับที่ยาวที่สุด 

ตลับเมตร 5 เมตร

หากต้องการตลับเมตรสักตัว คนส่วนใหญ่จะนึกถึง ตลับเมตร 5 เมตร กันแน่นอน เพราะด้วยขนาดที่พอดี พกพาง่าย จับถนัดมือและเป็นตลับเมตรแบบสปริงคืนกลับขนาดกลางเหมาะกับการใช้งานทุกประเภท  ด้วยการวัดระยะของชิ้นงานหรือ DIY โดยความต้องการส่วนใหญ่แล้วไม่เกินขนาด 5 เมตร เช่น เฟอร์นิเจอร์ ประตูหน้าต่างบ้านตลับเมตร 5 เมตรจึงเหมาะมากสำหรับคนที่ทำงานหรือวัดระยะเอง 

ตลับเมตร 3.5 เมตร

เป็นเทปวัดแบบสปริงคืนกลับที่ขนาดเล็กกระทัดรัด มากๆ สำหรับใครที่ต้องเก็บในกระเป๋ากางเกง หรือกระเป๋าเสื้อพกพาได้สะดวก ไปได้ทุกงานเพื่อสามารถยืมจับมาทำการวัดได้อย่างรวดเร็ว 

ความลับของ ตลับเมตร คงต้องดู VDO นี้เเล้ว

About author

sirot itoolmart

"Sirotmusic คือผู้ก่อตั้ง Tooltalking และเป็นคนที่หลงไหลเครื่องมือและชอบทำสิ่งใหม่ๆตลอดเวลา"

Your email address will not be published. Required fields are marked *