หินเจียร มีกี่แบบและแบบไหนตรงกับงานของคุณ

หินเจียร มีกี่แบบและแบบไหนตรงกับงานของคุณ

การเจียระไนเป็นกระบวนการตบแต่ง ตบแต่งกระบวนการหนึ่งที่สามารถให้ความเที่ยงตรงในขนาดของการตัดแต่งชิ้นงานสูงมากคือ มีความเที่ยงตรงราว +0.002 มิลลิเมตร หรือดีกว่านี้ได้ แล้วยังทำให้ผิวชิ้นงานที่ตัดแต่งได้มีความเรียบสูง ซึ่งจะทำให้เมื่อนำชิ้นงานไปใช้งาน แล้วมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ถ้าเป็นเพลาที่จะต้องหมุนอยู่ในรูก็สามารถเพิ่มความเร็วในการหมุนขึ้นได้และการหมุนจะราบเรียบและเงียบขึ้นการตัดแต่ง ตบแต่งด้วยเครื่องเจียระไนนี้นั้นจะใช้เม็ดหินเจียรทำหน้าที่เป็นมีดตัดแต่งและเม็ดหินเจียรที่ใช้จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
จะต้องแข็งกว่าวัสดุที่จะเจียระไน 
จะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะต้านทานแรงดันที่เกิดจากการเจียระไนได้ 
จะต้องทนต่อความร้อนเพื่อว่าเม็ดหินเจียรจะได้ไม่ทื่อที่อุณหภูมิเจียระไนที่สูง 
ต้องสามารถแตกตัวเองได้ เพื่อให้เกิดคมตัดใหม่เมื่อเม็ดหินเจียรทื่อ

Read more