ทำความเข้าใจแรงดัน ปั๊มลม ระหว่างค่า PSI และ CFM

1

แรงดัน ปั๊มลม PSI และ CFM ต่างกันยังไง

ความแตกต่างระหว่าง PSI และ CFM คือสิ่งที่ใช้ในการวัด PSI จะใช้ในการวัดค่าความดันของปั๊มลม ในขณะที่ CFM ใช้ในการวัดปริมาณ โดยมักใช้ PSI และ CFM เป็นตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพสำหรับปั๊มลม โดยจะแสดงถึงปริมาณลมและความดันสูงสุดที่ปั๊มลมสามารถผลิตได้ต่อเครื่องมือลม เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง PSI และ CFM ได้ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ว่า PSI หมายถึงอะไรและ CFM หมายถึงอะไร

ปั๊มลม

ปั๊มลม จะมีรายละเอียดบอกค่าความดัน PSI และปริมาณลม CFM

PSI หมายถึงอะไร

ชื่อย่อ PSI ย่อมาจากปอนด์ต่อตารางนิ้ว PSI วัดความดัน (แรง) กี่ปอนด์ในพื้นที่หนึ่งตารางนิ้ว แรงของอากาศคือสิ่งที่ทำให้อากาศอัดอยู่ภายในปั๊มลมมีพลัง ตัวอย่างเช่น ปั๊มลมสามารถทำลมได้ 100 PSI หมายความว่าส่งแรงดันได้ 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ปั๊มลม

ความดันลม PSI เป็นหน่วย ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

CFM หมายถึงอะไร

CFM หมายถึงลูกบาศก์ฟุตต่อนาที CFM วัดปริมาตรอากาศเป็นลูกบาศก์ฟุตในแต่ละนาทีที่เคลื่อนที่ ในกรณีของปั๊มลม CFM จะระบุปริมาณอากาศที่เคลื่อนที่ได้ต่อนาที ตัวอย่างเช่นเอาต์พุตของปั๊มลมสามารถทำลมได้ 30 CFM ซึ่งหมายความว่ามีการไหลของอากาศอยู่ที่ 30 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที

แรงดัน ปั๊มลม CFM และ PSI เกี่ยวข้องกันอย่างไร

CFM และ PSI มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในลักษณะสำคัญที่ช่วยให้การทำงานของปั๊มลมเป็นไปอย่างเหมาะสม สำหรับเครื่องมือในการใช้งานและดำเนินการอย่างเหมาะสมทั้ง CFM และ PSI ต้องเพียงพอ

เมื่อเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เมื่อคุณเปิดก๊อกน้ำผ่านทางสายยาง น้ำจะไหลออกมาและพุ่งออกจากปลายสายยางเพียงไม่กี่นิ้วจึงเหมาะสำหรับการเติมถังหรือบัวรดน้ำ(CFM) หากคุณใช้สายยางและจำกัดพื้นที่ที่ปลายท่อด้วยการใช้นิ้วหัวแม่มือบีบบริเวณปลายสายยางเพื่อสร้างพื้นที่ให้น้ำไหลออกน้อยลงน้ำจะพุ่งออกมาด้วยแรงดันมากกว่าเดิมมาก แต่สายยางจะส่งน้ำในปริมาณเท่าเดิม แต่แรงดันพิเศษจะช่วยให้น้ำไหลได้เร็วขึ้นและไกลขึ้น(PSI) หวังว่าตัวอย่างท่อนี้จะสัมพันธ์กันได้และแม้ว่าตัวอย่างจะใช้น้ำเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง CFM และ PSI แต่แนวคิดเช่นเดียวกันกับลม

ปั๊มลม

ค่า CFM และ PSI ของปั๊มลมมีความสัมพันธ์กัน

ปั๊มลมขนาดใดที่เหมาะต่อการเครื่องมือลม

เมื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่าง PSI และ CFM แล้ว อาจจะยังมีข้อสงสัยว่าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าปั๊มลมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเครื่องมือลมที่มีอยู่ วิธีที่ง่ายที่สุดคือตรวจสอบความต้องการอากาศของเครื่องมือลมของคุณ (ทั้ง CFM และ PSI) จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั๊มลมที่เลือกตรงตามความต้องการของเครื่องมือ

เช็คราคา ปั๊มลม ทุกขนาดได้ที่นี่

About author

Smile

"ถ้าไม่คิดจะเริ่ม ก็เหมือนเดิมทั้งชีวิต" "ไม่มีอะไรยากกว่าความสามารถ ถ้าไม่คิดที่จะเรียนรู้"

Your email address will not be published. Required fields are marked *