มอเตอร์บัสเลส vs มอเตอร์แปรงถ่าน

10

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน หรือมอเตอร์บัสเลส VS มอเตอร์แปรงถ่าน

มอเตอร์แปรงถ่าน VS มอเตอร์ไร้แปรงถ่านหรือมอเตอร์บัสเลส

มอเตอร์แปรงถ่าน VS มอเตอร์ไร้แปรงถ่านหรือมอเตอร์บัสเลส

หลายคนที่มองหาสว่านต่างๆ ตามร้านขายเครื่องมือสินค้า มักมีสว่านให้เลือก สว่านไฟฟ้า หรือสว่านไร้สาย ส่วนใหญ่แต่เมื่อพูดถึงมอเตอร์ที่ใช้กับสว่าน ยังมีแยกได้ไปอีก 2 แบบที่สำคัญ คือมอเตอร์มีแปรง และมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน

มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน / มอเตอร์บัสเลส (Brushless) ในเครื่องมือช่างยุคใหม่

คือ มอเตอร์ไม่มีแปรงถ่าน ที่สัมผัสกับขั้วไฟฟ้าโรเตอร์และสเตเตอร์ที่ทำให้เกิดความเสียดสีของแปรงถ่านและขั้วไฟฟ้า แต่ไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังขดลวดที่มอเตอร์ได้โดยตรง ให้เกิดขั้วแม่เหล็กตรงกลางขั้วแม่เหล็กเกิดการหมุน การหมุนแบบนี้ทำให้ไม่เกิดประกายไฟ หรือความร้อนสะสม ทำให้มอเตอร์ไร้แปรงถ่ายหรือมอเตอร์บัสเลส ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนาน และความเสียหาที่เกิดกับมอเตอร์มีน้อย แรงบิดที่ได้จากมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน หรือมอเตอร์บัสเลส สูงกว่าแรงบิดของมอเตอร์แปรงถ่านในขนาดที่เท่ากัน 

มอเตอร์สว่าน

มอเตอร์บัสเลส

มอเตอร์สว่าน

มอเตอร์บัสเลส

ส่วนประกอบของ มอเตอร์ไร้แปรงถ่าย หรือมอเตอร์บัสเลส

ด้านในจะแตกต่างจากมอเตอร์มีแปรงถ่านอย่างเห็นได้ชัด ส่วนประกอบด้านในประกอบด้วย
Stator (สเตเตอร์) ขดลวดทองแแดงบริเวณรอบๆ ทำหน้าที่นำกระแสไฟแและเปลี่ยนเป็นพลังงานแม่เหล็ก โดยนำกระแสไฟผ่านเข้าสู่ขดลวดทองแดงที่ผ่านอยู่บริเวณรอบๆ
Rotor (แกนหมุน) แกนหมุนตัวนี้เป็นแม่เหล็กทำหน้าที่ในหมุน โดยอาศัยพลังงานจาก Stator ในการทำให้หมุนและเกิดแรงบิด
Electronic Module (แผงควบคุม) ตัวบอร์ดแผงอิเล็กทรอนิกส์ตัวควบคุม control กระแสไฟเข้าสู่ตัวละลวดทองแดง Stator 

มอเตอร์สว่าน

มอเตอร์บัสเลส

มอเตอร์สว่าน

มอเตอร์บัสเลส


มอเตอร์แปรงถ่าน (c) 

คือ มอเตอร์ที่มีแปรงถ่าน โดยแปรงถ่านเป็นตัวที่สัมผัสกับขั้วไฟฟ้าโรเตอร์และสเตเตอร์ เกิดการเสียดสีกันทำให้มอเตอร์หมุนการทำงาน

มอเตอร์สว่าน

มอเตอร์แปรงถ่าน

มอเตอร์สว่าน

มอเตอร์แปรงถ่าน

มอเตอร์สว่าน

มอเตอร์แปรงถ่าน

ส่วนประกอบของ มอเตอร์แปรง (Brushed)

Steel Ring จะสังเกตเห็นว่าด้านในจะมีแม่เหล็กอยู่ทั้ง 2 ฝั่ง
ARMATURE (ทุ่น) หรือแกนหมุนซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าจะมีขดลวดทองแดงพันอยู่บริเวณรอบๆ และมีหัวคอมมิวเตเตอร์ที่เป็นทองแดงเชื่อมเข้ากับลวดทองแดงทำหน้าที่นำกระแสไฟจากแปรงถ่านผ่านลวดทองแดงเกิดเป็นพลังงานขั้วแม่เหล็ก ผลักให้แกนหมุน และเกิดแรงบิด
CARBON BRUSH (แปรงถ่าน) ทำหน้าที่นำกระแสไฟเข้าสู่ตัว ARMATURE (ทุ่น) โดยหลักการแปรงถ่านเกิดารเสียดสีกับตัวหัวคอมมิวเตเตอร์ตลอดเวลาจึงทำให้มีประกายไฟและเกิดความร้อนสะสม หากใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงทำให้เกิดการไหม้หรือช็อตได้

มอเตอร์แปรงถ่าน

มอเตอร์แปรงถ่าน

มอเตอร์สว่าน

มอเตอร์แปรงถ่าน


จุดเด่น มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน หรือมอเตอร์บัสเลส (Brushless)

  • ใช้งานได้นานกว่า
  • มอเตอร์มีอายุใช้งานที่นาน
  • ปัญหาที่พบน้อย
  • แรงบิดที่ได้สูงสว่ามอเตอร์แปรงถ่าน

จุดเด่น มอเตอร์มีแปรงถ่าน

  • ราคาถูกว่ามอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
  • ใช้งานง่าย

ทั้งนี้ การเลือกใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ และมอเตอร์ทั้ง 2 แบบ มีจุดเด่นที่ต่างกัน โดยสรุปโดยรวมได้ว่า มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน เป็นมอเตอร์ที่ไม่ใช้แปรงถ่าน กระแสไฟที่ได้ส่งไปที่ชดวดทองแดงโดยตรง ทำให้แกนมอเตอร์หมุนทำงาน และมอเตอร์แแปรงถ่าน เป็นมอเตอร์ที่ใช้แปรงถ่านช่วยจ่ายกระแสไฟให้สเตเตอร์ไปยังขดลวดทองทำให้แกนมอเตอร์หมุนทำงาน

About author

Your email address will not be published. Required fields are marked *