ซื้อปั๊มน้ำแบบไหน? ให้เหมาะสมสำหรับคุณ

ซื้อปั๊มน้ำแบบไหน? ให้เหมาะสมสำหรับคุณ

ปัญหาการขาดแคลนน้ำพบได้บ่อยในประเทศไทยปัจจุบัน เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ภูมิอากาศและปัญหาโลกร้อนที่มีผลกระทบทำให้ฝนตกน้อย หรืออากาศเปลี่ยนแปลงที่น้ำขาดแคลน ทำให้ ปั๊มน้ำ มีความสำคัญ ช่วยให้แก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ช่วยปั๊มน้ำจากบาดาลมาใช้ได้ง่าย แม้ในพื้นที่ชุมชนหรือการเกษตร ซึ่งปั๊มน้ำที่พบเห็นได้ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 แบบใหญ่ๆ คือปั๊มอัตโนมัติ ปั๊มกึ่งอัตโนมัติ ปั๊มหอยโข่ง และปั๊มจุ่มหรือปุั๊มแช่ ซึ่งโดยแต่ละปั๊มมีความแตกต่างกันตามปริมาณน้ำที่ได้จากการปั๊มและแรงของปั๊ม และปั๊มใดเหมาะกับแบบใดบ้าง 

Read more