คู่มือการใช้งานของ มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล

คู่มือการใช้งานของ มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล

มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล เรียกสั้นๆว่า DMM นั่นเอง เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หลากหลายออกแบบมาสำหรับการวัดและแสดงค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปจะรวมถึงแรงดัน (V) กระแส (A) และความต้านทาน (เป็นโอห์ม) โดยสรุปคือ มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล รวมฟังก์ชันของโวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์ไว้ในหน่วยเดียวที่มีประโยชน์ การใช้งานและฟังก์ชั่นของ มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล สามารถใช้สำหรับการตรวจสอบ ตรวจหา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับแง่มุมและขั้นตอนของการสร้างต้นแบบอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดเฉพาะของวงจร ส่วนประกอบ หรือข้อบกพร่องที่กำลังทดสอบ ดังนั้น ในการตอบคำถามที่ว่า ‘มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล ใช้ทำอะไร’ คำตอบที่ง่ายที่สุดคืองานไหน ก็ตามที่ต้องการค่าแรงดันและความต้านทานของอุปกรณ์ที่อ่านค่าได้อย่างแม่นยำเป็นค่าเอาต์พุตที่วัดได้ง่าย ตัวอย่าง การทดสอบทางไฟฟ้าของเต้ารับปลั๊กไฟและการจัดระบบแสงสว่าง การวิเคราะห์ทั่วไป การวัด การดีบัก และการแก้ไขปัญหาของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ สายไฟในครัวเรือน มอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์จ่ายไฟ...

Read more