ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ปั้มลมเงียบ ที่คุณต้องรู้ก่อนใช้งาน

0

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างมาก หนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญของกระบวนการผลิตหรืองานช่างและในทางอุตสาหกรรมคือปั๊มลม และเมื่อพูดถึงปั้มลมที่ปลอดภัยไม่ก่อมลพิษทางเสียงหนึ่งในนั้นก็คือ ปั้มลมเงียบ หรือปั๊มไร้น้ำมัน(Oil-Free Pumps) ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในบทคาวมนี้เราจะให้ข้อมูลจำเป็น ครอบคลุม และเจาะลึกพื้นฐานการทำงานและการใช้งาน ปั้มลมเงียบ รวมไปถึงความสำคัญ ข้อดี และการเลือกใช้งานแบบไหนให้เหมาะสมที่สุดถ้าพร้อมแล้วตามไปอ่านหัวข้อต่อไปกันเลย

ปั้มลมเงียบ หรือปั๊มลมออยฟรี กลายเป็นมาตรฐานสำคัญของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างแพร่หลาย เพราะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปั้มลมเงียบไม่สร้างมลพิษทางเสียงเมื่อมันทำงานและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับปั๊มแบบเดิมชนิดอื่นๆ ปั๊มเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถรักษามาตรฐานและได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงเพราะตัวปั๊มไม่ต้องใช้น้ำมันในการทำงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการการปนเปื้อนของน้ำมันที่ออกมากับลม ในบทความ

ปั้มลมเงียบ

ปั้มลมเงียบ คืออะไร?

ก่อนอื่นมาลองทำความเข้าใจกับลักษณะงานว่างานแบบไหนที่มีความต้องการปั้มลมเงียบปั๊มไร้น้ำมัน ด้วยที่ว่าปั๊มแบบเดิมชนิดอื่นส่วนใหญ่อาศัยการหล่อลื่นด้วยน้ำมันเพื่อลดแรงเสียดทานภายในตัวปั๊ม และเพื่อรักษาการทำงานให้มีประสิทธิภาพคงที่ แม้ว่าปั๊มรูปบแบบนี้จะเป็นมาตรฐานของเครื่องปั้มลมเงียบมานานหลายปี แต่ก็มีข้อเสียอยู่บางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะใช้งานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดของตัวผลิตภัณฑ์และเช่นการผลิตอาหาร ยา หรือเคมีภัณฑ์  ใช้งานในแท้งก์อัดแก๊สหรืออกซิเจน หรือแท้งเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นต้น การปนเปื้อนของน้ำมันที่อาจเล็ดลอดออกมากับลมอาจจะไปทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆเสียหายหรือเสือมคุณค่าลงได้ส่งผลต่อขั้นตอนการผลิตและ การบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น และอาจจะอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นี่คือจุดที่ปั้มลมเงียบ/ปั๊มไร้น้ำมันสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขกับปัญหาเหล่านี้ เพราะปั๊มลมเงียบมีสามารถผลิตลมที่มีความสะอาดไม่มีละอองน้ำมันออกมาปนเปื้อน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี

ปั้มลมเงียบทำงานยังไง?

ปั้มลมเงียบ ปั๊มไร้น้ำมัน (Oil-Free Pumps) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างอากาศหรือสูบเคมีภัณฑ์เช่นแก๊ส โดยที่ตัวเครื่องจะไม่มีการใช้น้ำมันในการทำงาน ส่งผลให้ปั้มลมเงียบชนิดนี้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและนิ่ง ส่วนมากได้รับการปรับปรุงในเทคโนโลยีในทุกๆปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ในหลายๆ การทำงาน เช่น ในโรงงาน, การแพ็คของ,การผลิตอาหาร,เคมีภัณฑ์, ห้องปฏิบัติการคลีนนิ่ง, และการแพทย์

ปั้มลมเงียบทำงานโดยใช้การสร้างสุญญากาศหรือแรงสูบของแก๊สด้วยวิธีการใช้ไฟฟ้าเพื่อการสร้างแรงดันของลูกสูบภายใน โดยมีคอมโพเนนต์กลางที่เคลื่อนที่ไปมาเพื่อสร้างการดันและสร้างการไหลเวียนของอากาศหรือแก๊ส ส่วนสำคัญของปั๊มไร้น้ำมันคือไม่มีการใช้น้ำมันหรือสารหล่อลื่นใดๆ เพื่อเป็นการลดความสกปรกและทำให้ลมที่ดันออกมาสะอาด

 • หลักการทำงานของปั้มลมเงียบ
  • อาศัยการทำงานของลูกสูบที่ถูกออกแบบมาเพื่อดูดอากาศจากสภาพแวดล้อมได้โดยตรง ในกรณีส่วนใหญ่ ลูกสูบจะมีรูปร่างเฉพาะช่วยให้ปั๊มสามารถดูดอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รอบการบีบอัดอากาศ เพื่อเพิ่มแรงกันเมื่ออากาศถูกดูดเข้าสู่ปั๊ม, อากาศจะถูกบีบเข้าไปในลูกสูบ.โดยมอเตอร์ไฟฟ้า
  • การขับเคลื่อน การบีบอากาศจะถูกนำเข้าในส่วนของการบีบอากาศของปั๊ม ซึ่งประกอบด้วยส่วนรองรับลูกสูบและส่วนบีบอัดอากาศ อาจจะมีลูกสูบได้หลายตัวเพื่อเป็นตัวเพิ่มแรงดันภายในก่อนการปล่อยออกสู่ภายนอก
  • การปล่อยอากาศ หลังจากที่อากาศถูกบีบอากาศและเคลื่อนย้ายผ่านส่วนบีบอากาศของปั๊มแล้ว มันจะถูกปล่อยออกมาผ่านท่อส่งอากาศ

ปั้มลมเงียบ

ข้อดีของ ปั้มลมเงียบ

 1. บำรุงรักษาง่าย ปั้มลมเงียบไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันหรือเปลี่ยนน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ ลดความยุ่งยากในการดูแลรักษา
 2. ไม่ก่อมลพิษ ปั้มลมเงียบไม่มีการใช้น้ำมันในการหล่อลื่นภายใน ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีในงานที่ต้องการความสะอาดและความปลอดภัยของอากาศที่ปล่อยออกมา
 3. เสียงในการทำงานเงียบ ปั้มลมเงียบ/ปั๊มลมออยฟรีมีเสียงน้อยมากหรือไม่มีเสียงเลยในบางกรณี ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความเงียบอย่างเช่นการจัดแสดงตู้ปลาในอควาเลียม  เป็นต้น
 4. อายุการใช้งานนานกว่า ปั้มลมเงียบมักมีอายุการใช้งานนานกว่ามากและสามารถบำรุงรักษาได้ง่ายต่างจากปั้มลมชนิดอื่นๆที่ต้องหมั่นตรวจเช็คหลังการใช้งาน

ข้อเปรียบเทียบระหว่างปั๊มลมเงียบกับปั๊มลมชนิดอื่น

การเปรียบเทียบปั๊มชนิดอื่นกับปั้มลมเงียบการเลือกปั๊มที่เหมาะกับงานของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาพแวดล้อมของงานนั้นๆ ดังนั้นการเปรียบเทียบระหว่างปั๊มที่ใช้น้ำมันกับปั๊มที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นสิ่งสำคัญ เราจะมาพิจารณาคุณสมบัติของทั้งสองประเภท

 • ปั๊มลมชนิดอื่น จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันและฟิลเตอร์อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากน้ำมันมีหน้าที่ลื่นลูกสูบและอุปกรณ์ภายในปั๊มลม การบำรุงรักษาเหล่านี้อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดูแลและบำรุงปั๊ม
 • ปั๊มลมเงียบ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันและฟิลเตอร์อย่างประจำ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลงความเสถียรภาพ:ปั๊มที่ใช้น้ำมัน: มักมีความเสถียรภาพที่สูงและสามารถทำงานนานเมื่อมีการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง แต่อาจมีโอกาสรั่วน้ำมันหรือน้ำมันมีความเสี่ยงในการสูญเสียปั๊มที่ไม่ใช้น้ำมัน มักมีความเสถียรภาพที่ดีและน้อยโอกาสรั่วน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ปั๊มที่ไม่ใช้น้ำมันอาจมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าเล็กน้อย

ขนาดต่างๆของปั๊มลมออยฟรี ปั้มลมเงียบ

ปั้มลมเงียบ ปั๊มลมออยฟรีมีขนาดต่างๆ ให้เลือกตามความต้องการของงานและการใช้งานต่างๆ ต่อไปนี้คือขนาดทั่วไปของปั๊มลมออยฟรีในมาตรฐานที่นิยมใช้งานกัน

 1. ปั้มลมเงียบขนาดเล็ก ปั๊มลมขนาดเล็กมักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (diameter) ระหว่าง 1 ถึง 5 นิ้ว (25 ถึง 125 มม.) และเหมาะสำหรับงานที่ต้องการการไหลของลมในระดับน้อย เช่น การใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรเล็กๆ หรือในงานที่ต้องการการควบคุมลมอย่างแม่นยำ เช่น ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือการทดสอบแล็ปโดยทั่วไปเรียกว่า ปั้มลมเงียบ 25 ลิตร
 2. ปั้มลมเงียบขนาดกลาง ปั๊มลมขนาดกลางมักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 6 ถึง 20 นิ้ว (150 ถึง 500 มม.) หรือ ปั้มลมเงียบ 50 ลิตร และเหมาะสำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพในการสร้างลมอย่างมาก มีความเสถียรและใช้ในงานที่ต้องการการไหลของลมสูง เช่น ในอุตสาหกรรมผลิต โรงงาน หรือการใช้ในการเคลื่อนที่ของสินค้า
 3. ปั้มลมเงียบขนาดใหญ่ ปั๊มลมขนาดใหญ่มักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 20 นิ้ว (500 มม.) หรือขนาดตั้งแต่ 70 ลิตร – 100 ลิตร และมีความสามารถในการสร้างแรงดันลมสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการไหลของลมมากและความแม่นยำ เช่น ในโรงพิมพ์กระดาษ โรงนา หรือการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีขนาดใหญ่

สรุปคือ ขนาดของปั๊มลมออยฟรีจะขึ้นอยู่กับงานและการใช้งานเฉพาะของแต่ละที่ ควรพิจารณาความต้องการในการไหลของลม การควบคุมแรงดัน และความเสถียรของการทำงานเมื่อเลือกปั๊มลมขนาดที่เหมาะสมสำหรับงาน

ปั้มลมเงียบ

โดยสรุปแล้ว

ปั้มลมเงียบ หรือปั๊มลมออยฟรีมีขนาดต่างๆ ให้เลือกตามความต้องการของงานและการใช้งาน โดยมีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ต่างๆ ที่เหมาะสำหรับงานที่แตกต่างกัน ควรพิจารณาความต้องการในการไหลของลม การควบคุมแรงดัน และความเสถียรของการทำงานเมื่อเลือกปั๊มลมขนาดที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณ ข้อดีและข้อเสียของปั้มลมเงียบ ปั๊มลมออยฟรีมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ความเสถียรภาพ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเลือกใช้ปั๊มที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณ. การเลือกปั้มลมเงียบ การเลือกปั๊มลมที่เหมาะสมควรพิจารณาความต้องการและเงื่อนไขของงาน โดยพิจารณาความเสถียรภาพ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้งานของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ปั้มลมเงียบเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรมหรือไม่?

 • ปั้มลมเงียบเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์และไม่ต้องการมลพิษทางเสียง

ควรทำการบำรุงรักษาปั้มลมเงียบ/ปั๊มลมออยฟรีบ่อยแค่ไหน?

 • การบำรุงรักษาเป็นประจำถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ปั้มลมเงียบมีอายุการใช้งานยาวนาน ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ผลิตสำหรับช่วงการบำรุงรักษา

ปั้มลมเงียบสามารถใช้งานกับก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้หรือไม่

 • ได้ ปั๊มลมเงียบบางรุ่นได้รับการออกแบบให้รองรับก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แต่ต้องแน่ใจว่าเลือกใช้งานปั๊มลมที่เข้ากันได้กับก๊าซหรือเคมีภัณฑ์ที่คุณต้องการใช้งานได้จริงและควรตรวจสอบให้แน่ใจจากผู้เชี่ยวชาญก่อน

ปั้มลมเงียบมีประโยชน์อย่างไรในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน?

 • ปั้มลมเงียบส่วนใหญ่ได้เปรียบด้านการให้แรงดันที่เสถียรและสูงกว่าเนื่องจากไม่มีแรงต้านภายในตัวเครื่องและไม่มีการสูญเสียหรือโดนแรงต้านจากน้ำมัน

ปั้มลมเงียบมีราคาแพงกว่าปั๊มชนิดอื่นหรือไม่?

 • แม้ว่าปั้มลมเงียบในตลาดปัจจุบันอาจมีต้นทุนเริ่มต้นที่สูงกว่า แต่ก็มักจะส่งผลให้ประหยัดต้นทุนเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากการบำรุงรักษาลดลงและประสิทธิภาพการทำงานลดลงน้อยกว่าปั๊มแบบอื่นเมื่อใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ – ภาพรวมของ ปั๊มลมเงียบ ที่คุณต้องรู้ก่อนใช้งาน ติดตามข่าวสารดีจากเราได้ที่ tooltalking.com TOOLTALKING คือพื้นที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆรวมไปถึงการ แก้ปัญหา การซ่อมแซม และ การรีวิวเครื่องมืออย่างตรงไปตรงมา เราคิดว่าการทำความเข้าใจเครื่องมือให้ถูกต้องก่อนการใช้งานจะนำประโยชน์มาให้กับทุกคน และเรายังเชื่อด้วยว่าเครื่องมือคือกระจกสะท้อนความก้าวหน้าของมนุษย์ หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ที่เป็นพื้นที่สาธารณะที่สร้างไว้สำหรับทุกคน สุดท้ายหวังว่าทุกคนจะรักเครื่องมือเหมือนกับที่เรารัก


แหล่งอ้างอิง

 • Oil-free vacuum pumps URL: https://www.atlascopco.com/en-in/vacuum-solutions/oil-free-vacuum-pump
 • What is the difference between oil pump and oil-free pump? URL: https://unicrown-tw.com/en/oilless-vacuum-pump-vs-oil/
 • Reasons Why You Should Choose Oil-Free Vacuum Pumps URL:  https://www.re-thinkingthefuture.com/technologies/reasons-why-you-should-choose-oil-free-vacuum-pumps/

เช็คราคา ปั้มลมเงียบ ได้ที่นี่

About author

Your email address will not be published. Required fields are marked *